Puszki metalowe i aluminiowe

Puszki metalowe nie są opakowaniami biodegradowalnymi, ponieważ metal jest materiałem, który ulega bardzo wolnemu procesowi rozkładu. Zwykle puszki metalowe trafiają na składowiska odpadów, gdzie mogą pozostać przez setki lat.

Proces rozkładu puszek metalowych to korozja, która zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj metalu, warunki środowiskowe i wilgotność. Jednakże, nawet w korzystnych warunkach, czas rozkładu puszek metalowych może wynosić nawet kilka dziesięcioleci. W procesie korozji metalu powstaje tlenek metalu, który jest stabilnym związkiem chemicznym i nie ulega dalszemu rozkładowi.

Dlatego, aby ograniczyć negatywny wpływ puszek metalowych na środowisko, ważne jest ich recykling. Proces recyklingu polega na zbieraniu zużytych puszek metalowych, przetwarzaniu ich na surowce wtórne, a następnie wytwarzaniu z nich nowych produktów, takich jak kolejne puszki lub elementy konstrukcyjne. Dzięki recyklingowi można zredukować zużycie surowców naturalnych, zmniejszyć ilość odpadów i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych związanych z produkcją nowych produktów.

Puszki aluminiowe są bardziej przyjazne dla środowiska niż puszki metalowe, ponieważ są w pełni odnawialne i w 100% podlegają recyklingowi. W procesie recyklingu aluminiowe puszki mogą być przetwarzane na surowiec wtórny, który jest używany do produkcji nowych produktów, takich jak kolejne puszki, ramki rowerowe, meble, czy nawet samoloty.

Czas rozkładu puszki aluminiowej to około 200 lat. Choć to długi czas, jest on zdecydowanie krótszy niż czas rozkładu plastiku czy szkła. Jednakże, recykling aluminiowych puszek pozwala na ominięcie procesu ich rozkładu i przetworzenie ich na surowce wtórne, co jest korzystne dla środowiska.

Dlatego też, kiedy używamy produktów, które są pakowane w aluminiowe puszki, ważne jest, aby je recyklingować. Oddając je do punktów selektywnej zbiórki odpadów, przyczyniamy się do ograniczenia ilości odpadów oraz do zmniejszenia ilości surowców naturalnych potrzebnych do produkcji nowych produktów.